Store virksomheder Mere end 50 ansatte

Den danske regering har vedtaget hjælpepakker til at støtte både større og mindre virksomheder gennem Corona krisen. Hjælpepakkerne bliver konstant opdateret, men nedenstående giver et godt oveblik over hvilke muligheder netop din virksomhed har.

Vi opfordrer til at I laver et likviditetesbudget baseret på flere scenarier – både med og uden hjælpepakker. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at lave scenarie budgetter udfra en nedlukning over 1, 3 og 6 måneder, og ligeledes indberegn en langsom stigning i salget selv efter en åbning af både det indenlandske samt udenlandske markeder. 

Kommunikation med jeres samarbejdspartnere er nu vigtigere end nogensinde før. Se om der er mulighed for en udskydelse eller henstand af husleje, forlængelse af betalingsbetingelser etc. Det vigtigste er at have en åben og ærlig dialog, da der også kommer en tid efter krisen. Sammen står vi alle stærkere.

Se også under Få eller køb hjælp og vores Ideforum for at få hjælp til at ansøge om hjælpepakker samt få inspiration til ideer der kan gøre en forskel.

Den danske regering har vedtaget hjælpepakker til at støtte både større og mindre virksomheder gennem Corona krisen. Hjælpepakkerne bliver konstant opdateret, men nedenstående giver et godt oveblik over hvilke muligheder netop din virksomhed har.

Vi opfordrer til at I laver et likviditetesbudget baseret på flere scenarier – både med og uden hjælpepakker. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at lave scenarie budgetter udfra en nedlukning over 1, 3 og 6 måneder, og ligeledes indberegn en langsom stigning i salget selv efter en åbning af både det indenlandske samt udenlandske markeder. 

Kommunikation med jeres samarbejdspartnere er nu vigtigere end nogensinde før. Se om der er mulighed for en udskydelse eller henstand af husleje, forlængelse af betalingsbetingelser etc. Det vigtigste er at have en åben og ærlig dialog, da der også kommer en tid efter krisen. Sammen står vi alle stærkere.

Se også under Få eller køb hjælp og vores Ideforum for at få hjælp til at ansøge om hjælpepakker samt få inspiration til ideer der kan gøre en forskel.

Dine muligheder

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

  • Relevant, hvis virksomheden har et omsætningsfald på over 40 %

Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked (trepartsaftalen)

  • Relevant, hvis virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse af 30% af staben

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge

  • Medarbejderen eller den selvstændige skal være syg af covid-19 eller på hjemmeophold på grund af anbefaling fra sundhedsmyndighederne

Statsgaranterede låneordninger ved et driftstab (SMV) eller omsætningstab (store) større end 30%

  • Garantiordning for SMV: Statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde Virksomheder

Udskyd afregningen af moms  AM- bidrag og A-skat.

  • Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder.

ER DU EN REJSEVIRKSOMHED?

  • -          Styrkelse af rejsegarantifonden

ER DU EN EKSPORTVIRKSOMHED

  • Likviditetskaution og genforsikring gennem EKF

ER DU EN ARRANGØR/EVENTMAGER

  • -          Kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres eller udskydes. Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige covid-19-risikogrupper